Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
otw.png
grafika
Indeks SPI

W dniu 19.10.2016 r. w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu odbył się warsztat na temat konstrukcji i zastosowania Indeksu Rozwoju Społecznego (ang. Social Progress Index - SPI) Spotkanie moderowała pani Petra Krylowa, reprezentująca organizację Social Progress Imperative. W warsztacie uczestniczyli przedstawiciela firmy Deloiite Polska, a także pracownicy IRT.

Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki indeksu na 2016 r. w ujęciu międzynarodowym i międzyregionalnym. Ponadto przedstawiono możliwości wykorzystania wskaźnika jako narzędzia do podejmowania decyzji w sprawach polityki rozwoju, monitorowania strategii regionalnej czy budowania platform współpracy (np. z biznesem) .

Konstrukcja indeksu SPI w wymiarze regionalnym opiera się na 50 wskaźnikach cząstkowych, pogrupowanych wg 3 kluczowych aspektów: (1) zaspokojenie fundamentalnych potrzeb człowieka (ang. Basic Human Needs), (2) fundamenty dobrobytu (ang. Foundations of Wellbeing), (3) możliwości awansu społecznego i wolności osobiste (ang. Opportunity). Indeks SPI, zdaniem jego autorów, w nowy sposób opisuje istotne czynniki rozwoju społecznego, a w połączeniu z informacjami ekonomicznymi daje pełniejszy obraz rozwoju kraju bądź regionu.

Aktualnie Dolny Śląsk wraz z niektórymi regionami Europy przystąpił do realizacji programu pilotażowego, którego celem ma być przełożenie wskaźnika rozwoju społecznego SPI na rozwiązania praktyczne.

 Więcej informacji o Social Progress Index i Raporcie SPI 2016:

http://www.socialprogressimperative.org/