Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
Studia nad rozwojem 200x66.png
Platforma wymiany wiedzy 200x66.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafika
Trwa drugi nabór w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions

W dniu 9 lutego 2017r. odbyło się w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju, spotkanie informacyjne na temat inicjatywy Komisji Europejskiej pod nazwą Urban Innovative Actions (innowacyjne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju miast). W grudniu 2016r. ogłoszony został drugi nabór a termin składania wniosków upływa 14 kwietnia 2017r. Na realizację projektów w drugim naborze przeznaczono kwotę 50 mln Euro łączny budżet wynosi 372 mln Euro. Dofinansowanie wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Projekt musi dotyczyć jednego z trzech priorytetów:

-        mobilność miejska,

-        gospodarka cyrkulacyjna ( o obiegu zamkniętym),

-        integracja imigrantów i uchodźców.

Wnioskodawcą może być gmina miejska o liczbie mieszkańców powyżej 50 tysięcy lub zgrupowanie kilka gmin miejskich, w których suma liczby mieszkańców przekracza 50 tysięcy. Działania zaplanowane w projekcie muszą mieć charakter innowacyjny. Jest to podstawa zakwalifikowania projektu do realizacji ponieważ celem inicjatywy jest przetestowanie w praktyce innowacyjnych rozwiązań. Może to być innowacyjność „rewolucyjna” polegająca na działaniach, które jeszcze nigdy nie były prowadzone w żadnym z krajów UE lub innowacyjność „ewolucyjna”, która polega na działaniach, które już były prowadzone w UE ale innowacyjne jest np. partnerstwo, grupa docelowa, obszar, skala działań. 

Wysoko oceniane będzie w projektach szerokie partnerstwo, m.in. z jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Informacje o inicjatywie, w tym o realizowanych projektach w ramach 1. naboru, o drugim naborze, dostępne są na stronie http://www.uia-initiative.eu/en

Pomocna może być również platforma, na której zamieszczane są informacje o różnych projektach dotyczących mobilności miejskiej  http://www.eltis.org/