Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
Relacja ze spotkania zespołu ds. ograniczania niskiej emisji na Śląsku

W dniu 24 października delegacja z Instytutu Rozwoju Terytorialnego uczestniczyła w spotkaniu zespołu roboczego ds. ograniczania niskiej emisji w województwie Śląskim. Spotkanie poświęcone w całości było kwestiom kontroli osób fizycznych i podmiotów gospodarczych pod kątem emisji z instalacji grzewczych.

Do tematu niskiej emisji wprowadził Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego, swój komentarz do art. 96 ustawy Prawo Ochrony Środowiska wygłosili zaś prawnicy: prof. Płeszka i dr Araszkiewicz.

Bardzo inspirujące było zapoznanie się z przepisami określającymi warunki kontroli w Niemczech, co zaprezentował Pan Tomasz Misztal z Gliwic. Jednocześnie pan Michał Brodzik z firmy Testo pokazał jak wygląda to w praktyce – omawiając działanie urządzenia do pomiaru spalin, którym posługują się kominiarze. Mogliśmy się także zapoznać z regulacjami czeskimi w tym zakresie, co przedstawił Marek Brustik z Kraju Morawsko-Śląskiego. 

Na zakończenie dr Aleksander Sobolewski i dr Katarzyna Matuszek z Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla poruszyli kwestie badania emisyjności kotłów c.o. według normy PN-EN 303-5:2012.


Relacja ze spotkania na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

http://www.slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=8576