Strona www.irt.wroc z tekstem.png
PZPWD_200.png
SMOG 200.png
bkdś 200.png
LOGF 200.png
DPR 200x66.png
Cykloprojekt 200x66.png
DORT 200x66.png
GEOPORTAL_200.png
SIEDZIBA_200.png
grafika
Spotkanie Grupy Sterującej projektu współpracy wielostronnej „Planning for Real”.

W dniu 1 kwietnia br. Instytut Rozwoju Terytorialnego zorganizował spotkanie Grupy Sterującej projektu współpracy wielostronnej „Planning for Real” (PFR). Spotkanie odbyło się w  Centrum Rozwoju Zawodowego Krzywy Komin we Wrocławiu. W spotkaniu wzięli udział koordynatorzy projektu z Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Turcji i Polski. 
W pierwszej części przedstawiono sprawozdania z działań dotychczas zrealizowanych  w ramach projektu. Partnerzy z Polski omówili proces przeprowadzonych konsultacji społecznych metodą Planning for Real w Lewinie Kłodzkim, partnerzy z Turcji omówili konsultacje w mieście Sarayköy w prowincji  Denizli a partnerzy włoscy - działania realizowane w Rzymie na Placu Pigneto. W drugiej części spotkania omawiano  zadania związane z zarządzaniem i realizacją harmonogramu projektu a także możliwościami kontynowania współpracy w  dotychczasowym partnerstwie po zakończeniu projektu w październiku 2015r.